Werkzaamheden wegen plan Rossum

Uitgraven van wegen en aanvoeren zand.